Kalite

Et ürünlerimiz, gerek üretim sürecinin ve gerekse son aşamada muhafaza ve teslimi esnasında ürünlerin Avrupa Hijyen Normlarına uygun olmasına büyük özen göstermektedir. Kaliteli ve hijyenik üretim temel koşulu olan kaliteli hammadde alımı için, her tedarikçi çok sıkı bir kontrolden geçmekte, girişi yapılan ürün tazelik unsurunun korunabilmesi amacıyla “ilk giren ilk çıkar” (FIFO) ilkesiyle işleme alınmaktadır. Bunun yanında hijyen kontrol konseptimiz veterinerlik kurumu tarafından her hafta “habersiz” kontroller yapılmakta ve ürün numuneleri mikrobiyolojik testlere tabi tutulmakta, ayrıca çalışma koşulları ve personel de hijyen açısından rapor edilmektedir. Ürünlerimizin hazırlanmasında geleneksel olarak “HELAL” kriterlerine mutlak riayet edilmektedir.

Kalite Politikamız

  • Müşterilerimizin temel ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
  • Hatasız, verimli ve hızlı çalışmak,
  • Kalite yönetim sisteminin sürekli gelişmesini sağlamak,
  • Çalışanlara gerekli eğitimleri sağlamak,
  • Sağlık ve gıda hijyen kurallarına uygun bir çalışma ortamını sürdürmek.

Sertifika ve Kalite Belgelerimiz